0
Ma t/m vr 08:00 tot 17:00
0344 - 640 200

Promotioneel speelgoed krijgt nieuwe regels

Dit jaar is de nieuwe Europese speelgoedrichtlijn van kracht geworden. Deze heeft ook betrekking op speelgoed dat als relatiegeschenk of premium wordt gebruikt. Er is met name sprake van strengere veiligheidseisen.

Belangrijke wijzigingen
- De fabrikant is verplicht alle mogelijke gevaren van een stuk speelgoed te identificeren. De resultaten van die beoordeling worden bewaard in technische documentatie.
- Kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, mogen niet in   speelgoed voorkomen. In de richtlijn is ook een lijst met 55 verboden allergene geurstoffen opgenomen.
- Speelgoed dat vast zit aan etenswaren, wordt verboden
- Speelgoed dat samen met voedsel wordt verkocht, moet apart verpakt worden
- Speelgoed mag in de omgeving van het kind niet (makkelijk) ontvlambaar zijn. Mocht het speeltje toch vlam vatten, moet de samenstelling zo zijn dat de brand zich traag voltrekt.

Binnen 18 maanden zullen De Europese lidstaten deze nieuwe richtlijn in hun nationale wetgeving opnemen. Fabrikanten zijn de eerste verantwoordelijken om hun producten aan de nieuwe eisen te laten voldoen.

Uiteraard zullen deze nieuwe richtlijnen ook door Van Helden gehanteerd worden bij de inkoop van speelgoed relatiegeschenken.

Terug naar boven