In verband met aanhoudende drukte kunnen de vermelde levertijden tijdelijk oplopen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen. 

0
ma t/m vr 08:30 tot 17:30
0344 - 640 200

Waar staat ISO 26000 voor?

ISO 26000 is een internationale ISO-norm op basis waarvan organisaties en bedrijven kunnen aangeven én aantonen dat zij zich bewust zijn van de verschillende facetten van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de daarbij behorende acties daadwerkelijk uitvoeren.

Werken volgens deze ISO-norm betekent dat Van Helden Relatiegeschenken zich bewust is van een aantal maatschappelijke kernthema’s en actief en op verantwoorde wijze omgaat met deze thema’s, al dan niet in overleg resp. samenwerking met haar toeleveranciers en afnemers. Op deze wijze dragen alle betrokkenen hun steentje bij aan een betere wereld. Een wereld waarin drie P’s een belangrijke en gelijkwaardige rol spelen: People, Planet en Profit.

MVO kernthema’s


1. Mensenrechten

Bij dit thema gaat het om veilige werkomstandigheden, het openstaan voor klachten van medewerkers, het verschaffen van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, ras, sexe, geloof of sexuele geaardheid, het toestaan van burger- en politieke rechten, de fundamentele arbeidsrechten (zoals het uitbannen van gedwongen arbeid of kinderarbeid, etc).

Dit zijn zaken die in Europa en zeker in Nederland goed zijn geregeld, maar waar het nogal eens aan schort in landen in Azië. Juist in die landen worden veel artikelen geproduceerd die door Van Helden Relatiegeschenken worden aangeboden. Om die reden stelt het bedrijf zeer strenge eisen aan haar toeleveranciers. Zo vinden er geregeld toetsingen plaatst bij de toeleveranciers door middel van een BSCI audit.

2. Arbeidspraktijk

Maatschappelijk gezien worden vele eisen gesteld aan de arbeidspraktijk. Die praktijk kan per land verschillen. Van Helden Relatiegeschenken hanteert goede arbeidsvoorwaarden, laat functies toetsen door AWVN, zorgt voor goede en veilige werkomstandigheden, kent goede pensioenvoorzieningen terwijl haar medewerk(st)ers gebruik kunnen maken van een uitgebalanceerd pakket opleidingen en trainingen.

Van haar toeleveranciers verlangt Van Helden Relatiegeschenken ook een dergelijk beleid. Door de samenwerking met BSCI wordt dit beleid gestimuleerd. Zo vinden er regelmatig overleggen plaats tussen alle betrokken partijen, zo ook met lokale overheden, NGO’s en arbeidsorganisaties.

3. Milieu

Het onderwerp ‘milieu’ heeft twee dimensies. Ten eerste de wijze waarop Van Helden Relatiegeschenken in haar eigen vestigingen met het milieu omgaat. Ten tweede gaat het om de milieuaspecten die verbonden zijn aan de door haar verkochte producten.

In de bedrijfsvoering  stimuleert Van Helden Relatiegeschenken maatregelen die er voor zorgen dat de belasting van het milieu zo laag mogelijk wordt. Voortdurend wordt gezocht naar manieren om producten milieuvriendelijk te verpakken en te distribueren. In dit verband wordt o.a. gebruik gemaakt van de ‘groene oplossingen’ van DHL en andere vervoerders. Schoonmaak van de bedrijfspanden vindt plaats met behulp van speciale biologisch afbreekbare en zeepvrije schoonmaakmiddelen. De verlichting is energiezuinig en schakelingen zijn daglichtafhankelijk gemaakt. Daarnaast heeft het volledige wagenpark een energielabel A – B.

Ook stimuleert Van Helden Relatiegeschenken het gebruik van de website als informatiebron voor de door haar aangeboden producten. Een deel van de afnemers hecht echter nog steeds aan de gedrukte catalogus. Deze wordt zo milieuvriendelijk geproduceerd (fsc-papier, klein formaat). Over enige tijd zal de papieren catalogus niet meer nodig zijn.

4. Eerlijk zakendoen

Transparantie is het kernwoord bij de wijze waarop Van Helden Relatiegeschenken zaken wil doen met haar toeleveranciers en afnemers. Duidelijkheid over prijzen, geen verborgen voorwaarden, een ruimhartig recall-beleid en een zeer streng anti-corruptiebeleid dat geldt voor alle landen waar zaken worden gedaan. Van Helden Relatiegeschenken respecteert bij haar productbeleid de eigendoms- en auteursrechten van derden.

5. Consumentenaangelegenheden

Als leverancier van relatiegeschenken en promotionele producten doet Van Helden Relatiegeschenken zaken met bedrijven en niet direct met de finale consument. Het bedrijf acht zich uiteraard wel verantwoordelijk voor de productveiligheid van haar artikelen. Vrijwel alle producten die van buiten de EU worden geïmporteerd zijn voorzien van een Europees (CE) certificaat, waarmee de productveiligheid wordt gegarandeerd. Zoals eerder aangegeven is sprake van een ruimhartig recall-beleid als sprake is van fouten in de geleverde producten.

6. Betrokkenheid bij de gemeenschap

Van Helden Relatiegeschenken acht zich zeer betrokken bij de lokale gemeenschap rond haar vestigingen. Dit uit zich in een gestructureerd beleid met betrekking tot financiële sponsoring en productsponsoring, naast regelmatige financiële bijdragen aan acties van goede doelenorganisaties.

ISO 26000:2010: communicatie

Het plaatsen van dit –zeer ingekorte-  ISO 26000:2010 document op haar website is hier een voorbeeld van. Wilt u meer weten over ISO 26001:2010 en Van Helden Relatiegeschenken? Of interesse in het complete ISO 26000 document van Van Helden Relatiegeschenken? Neem dan contact met ons op

Terug naar boven